Ủy ban Thành phố Thanh Hóa

Ủy ban Thành phố Thanh Hóa
  • Cung cấp,lắp đặt hệ thống mạng, hệ thống camera quan sát, thiết bị văn phòng.
  • Bảo trì tất cả các thiết bị hàng tháng