Trường Đại Học Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa

Trường Đại Học Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa
  • Cung cấp, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ dạy và học cho sinh viên, cung cấp hệ thống tổng đài giữa các khoa các lớp, hệ thống camera quan sát ở các phòng ban.
  • Bảo trì tất cả các thiết bị hàng tháng