Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá
  • Cung cấp,lắp đặt hệ thống mạng, hệ thống camera quan sát, thiết bị văn phòng.
  • Bảo trì tất cả các thiết bị hàng tháng