Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông nghiệp Thanh Hóa

  • Cung cấp,lắp đặt thiết bị camera ,tổng đài nội bộ, bảo trì các thiết bị camera, hệ thống mạng hàng tháng.
  • Bảo trì tất cả các thiết bị hàng tháng