Sở GTVT Thanh Hoá

  • Cung cấp lắp đặt thiết bị camera ,tổng đài nội bộ, bảo trì các thiết bị camera, hệ thống mạng hàng tháng.
  • Bảo trì tất cả các thiết bị hàng tháng