Công ty Phân bón Hữu Nghị

Công ty Phân bón Hữu Nghị
  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các bộ phận sản xuất, kho bãi.
  • Cung cấp , lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ]
  • Bảo trì tất cả các thiết bị hàng tháng