Chính sách thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website https://cctlinks.com.vn/
1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:
–         Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
–         Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.
1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Văn phòng phẩm CCTlinks giao hàng hoặc sau khi giao hàng theo hợp đồng, bao gồm:
–         Tiền mặt;
–       Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa), thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB, UnionPay…)

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước:

Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Văn phòng phẩm Hoàng Minh sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

2.2 Thanh toán trả sau:

–         Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Văn phòng phẩm Hoàng Minh, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
–         Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp khách hàng chưa được định danh.