1. Mục đích áp dụng
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website  https://cctlinks.com.vn thuộc quyền sở hữu của vào Công Ty Cổ Phần CCT Kết Nối, từ đây gọi tắt là Văn phòng phẩm CCTlinks.
Chính Sách này mô tả cách Văn phòng phẩm CCTlinks tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên https://cctlinks.com.vn (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Văn phòng phẩm CCTlinks được  hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Văn phòng phẩm CCTlinks.
2. Quy định cụ thể
1. Về việc thu thập thông tin
–         Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại https://cctlinks.com.vn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
–         Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Văn phòng phẩm CCTlinks không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
–         Khách Hàng đồng ý cho Văn phòng phẩm CCTlinks ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Văn phòng phẩm CCTlinks; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Văn phòng phẩm CCTlinks cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).

2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
–         Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Văn phòng phẩm CCTlinks đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Văn phòng phẩm CCTlinks.
–         Văn phòng phẩm CCTlinks có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Văn phòng phẩm CCTlinks cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Văn phòng phẩm CCTlinks. Khi thu thập dữ liệu, Văn phòng phẩm CCTlinks thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
–         Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Văn phòng phẩm CCTlinks. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Văn phòng phẩm CCTlinks.
–         Văn phòng phẩm CCTlinks không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Văn phòng phẩm CCTlinks.
–         Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Bạn để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Chúng Tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Bạn đóng tài khoản trên Văn phòng phẩm CCTlinks. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng Tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
–         Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Văn phòng phẩm CCTlinks, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Văn phòng phẩm CCTlinks, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
Văn phòng phẩm CCTlinks có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
–         Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Văn phòng phẩm CCTlinks;
–         Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Văn phòng phẩm CCTlinks, các website khác của Công ty Cổ phần CCT Kết nối – Văn phòng phẩm CCTlinks, hoặc ngược lại;
–         Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên https://cctlinks.com.vn
–         Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
4. Về việc liên kết với các website khác
–         Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Văn phòng phẩm CCTlinks trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức củaVăn phòng phẩm CCTlinks tại https://cctlinks.com.vn
–         Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Văn phòng phẩm CCTlinks từ các website khác không phải là website chính thức của Văn phòng phẩm CCTlinks.
5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
–         Văn phòng phẩm CCTlinks không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Văn phòng phẩm CCTlinks cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
–         Ngoài các trường hợp nêu trên, Văn phòng phẩm CCTlinks sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Văn phòng phẩm CCTlinks cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
–         Văn phòng phẩm CCTlinks có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Văn phòng phẩm CCTlinks có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Văn phòng phẩm CCTlinks tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Văn phòng phẩm CCTlinks sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Văn phòng phẩm CCTlinks: Văn phòng phẩm CCTlinks có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Văn phòng phẩm CCTlinks. Việc chia sẻ này giúp Văn phòng phẩm CCTlinks có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của Văn phòng phẩm CCTlinks được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Văn phòng phẩm CCTlinks: Văn phòng phẩm CCTlinks có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Văn phòng phẩm CCTlinks cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Văn phòng phẩm CCTlinks sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Văn phòng phẩm CCTlinks có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Văn phòng phẩm CCTlinks sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
6. Sử dụng Cookie
Văn phòng phẩm CCTlinks cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Văn phòng phẩm CCTlinks… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Văn phòng phẩm CCTlinks hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Văn phòng phẩm CCTlinks 02373946789 hoặc gửi email đến địa chỉ: cctlinks.jsc@gmail.com