VỞ SỔ CÁC LOẠI

 • Phiếu chi 1 liên A5 14,8 x 21 cm

  • Bề mặt giấy mịn, mực in rõ ràng
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho một giao dịch
  • Phù hợp với các chuyên ngành kế toán, kho, cửa hàng…

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

   

  1,750 
 • Phiếu nhập kho cỡ nhỏ 1 liên A5 14,8 x 21 cm

  • Bề mặt giấy mịn, mực in rõ ràng
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho một giao dịch
  • Phù hợp với các chuyên ngành kế toán, kho, cửa hàng…

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

   

  1,750 
 • Phiếu nhập kho cỡ to A4 21 x 29,7 cm

  • Bề mặt giấy mịn, mực in rõ ràng
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho một giao dịch
  • Phù hợp với các chuyên ngành kế toán, kho, cửa hàng…

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  3,500 
 • Phiếu thu 1 liên A5 14,8 x 21 cm

  • Bề mặt giấy mịn, mực in rõ ràng
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho một giao dịch
  • Phù hợp với các chuyên ngành kế toán, kho, cửa hàng…

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,750 
 • Phiếu xuất kho cỡ lớn A4 21 x 29,7 cm

  • Bề mặt giấy mịn, mực in rõ ràng
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho một giao dịch
  • Phù hợp với các chuyên ngành kế toán, kho, cửa hàng…

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  3,500 
 • Phiếu xuất kho cỡ nhỏ 1 liên A5 14,8 × 21 cm

  • Bề mặt giấy mịn, mực in rõ ràng
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho một giao dịch
  • Phù hợp với các chuyên ngành kế toán, kho, cửa hàng…

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

   

  1,750 
 • Sổ xé ESPP A4

  • Nhập khẩu Singapore
  • Giấy đẹp
  • Màu sắc, thiết kế độc đáo

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

   

  28,800 
 • Sổ xé ESPP A5

  • Nhập khẩu Singapore
  • Giấy đẹp
  • Thiết kế và màu sắc độc đáo

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Hãng : Nhập khẩu Singapore

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  19,200 
 • Sổ xé ESPP A6

  • Nhập khẩu Singapre
  • Giấy đẹp
  • Thiết kế mới lạ
  • Tiện lợi

  Loại sản phẩm : Vở sổ các loại

  Hãng : Nhập khẩu Singapore

  9,599 
GỬI TIN NHẮN