TÚI CÚC , TÚI KHUY

 • Túi cúc Thăng Long khổ A loại mỏng TL05

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Giúp sắp xếp, bảo quản hồ sơ, giấy tờ và tài liệu dễ dàng, tiện lợi

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,044 
 • Túi đựng hồ sơ Hyphen HP01 khổ A4

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Sản phẩm phù hợp với giấy tờ, tài liệu có kích cỡ A4

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,754 
 • Túi đựng hồ sơ Hyphen HP02 khổ A4

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Sản phẩm phù hợp với giấy tờ, tài liệu có kích cỡ A4

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,887 
 • Túi đựng hồ sơ Hyphen HP04 khổ A4

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Sản phẩm phù hợp với giấy tờ, tài liệu có kích cỡ A4

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Nhập khẩu Singapore

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,700 
 • Túi đựng hồ sơ Hyphen HP05 khổ F

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Sản phẩm phù hợp với giấy tờ, tài liệu có kích cỡ F

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  2,499 
 • Túi đựng hồ sơ Hyphen HP06 khổ A4

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Sản phẩm phù hợp với giấy tờ, tài liệu có kích cỡ A4

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,316 
 • Túi đựng hồ sơ loại dày Magnolia W209 A/C AD-1 khổ A4

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Giúp sắp xếp, bảo quản hồ sơ, giấy tờ và tài liệu dễ dàng, tiện lợi

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Nhập khẩu Singapore

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,420 
 • Túi đựng hồ sơ loại trung Thăng Long W209 A/C TL-02

  • Túi đựng hồ sơ được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao
  • Khóa bấm chắc chắn, dễ dàng đóng mở
  • Giúp sắp xếp, bảo quản hồ sơ, giấy tờ và tài liệu dễ dàng, tiện lợi

  Loại sản phẩm : Túi cúc, túi khuy

  Hãng : Việt Nam

  Liên hệ đặt hàng :02373.394.6789 – 0912.113.469

  1,152 
GỬI TIN NHẮN